Vingroup – Tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam

Nỗ lực và miệt mài từ những bước đi đầu tiên, Vingroup đã làm nên những điều kỳ diệu để tôn vinh thương hiệu Việt và tự hào là Tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam được xây dựng bởi chính những người con Việt và thành công bởi chính trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng Việt Nam.

Thương hiệu

Với mục tiêu trở thành Tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu Việt Nam và trong khu vực cùng với chiến lược phát triển bền vững, Tập đoàn Vingroup tập trung đầu tư và phát triển các nhóm thương hiệu chiến lược là Vinhomes, Vincom, Vinpearl, Vinmec, Vinschool,...