Thông báo tuyển dụng Vinmart + Tháng 11-12/2015

Chuỗi cửa hàng tiện ích VinMart+ sau gần một năm hình thành và phát triển đã gần đạt đến con số 193 cửa hàng theo kế hoạch 2015 và đang tiếp tục phát triển số lượng cửa hàng lên con số 2.000 cửa hàng cho đến cuối năm 2016. Với kế hoạch phát triển như trên, VinMart+ chúng tôi đang tìm kiếm nhiều ứng viên tiềm năng để cùng gia nhập và đưa VinMart+ trở thành chuỗi cửa hàng tiện lợi phát triển nhanh nhất và lớn mạnh nhất trên thị trường Việt Nam.

Vingroup tài trợ cho các Hội thảo nghề nghiệp dành cho du học sinh Việt Nam

Thương hiệu Nhà tuyển dụng là giá trị hấp dẫn của công ty đối với nhân viên hiện tại cũng như các ứng viên tiềm năng. Ngoài các hoạt động thiết thực nâng cao Thương hiệu Nhà tuyển dụng đối với các cán bộ nhân viên trong tập đoàn, Vingroup cũng đẩy mạnh các hoạt động thu hút tạo nguồn nhân tài bên ngoài đế đáp ứng kịp tốc độ phát triển ngày càng mạnh mẽ về quy mô và ngành nghề kinh doanh.