Trang chủTuyển dụngVị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Ban Thanh tra Tập đoàn Tuyển dụng Chuyên viên Thanh tra cao cấp/Chuyên viên Thanh tra

  • VINTD-5920
  • Toàn thời gian cố định
  • Pháp lý
  • 2
  • 12/04/2019
  • VINGROUP
  • Hà Nội.

Mô tả công việc

- Trực tiếp thanh tra các sự vụ theo yêu cầu của Lãnh đạo;
- Thanh tra lại công tác thanh tra của phòng Thanh tra các công ty con (lập kế hoạch thanh tra, thực hiện kế hoạch thanh tra, chất lượng thanh tra, hiệu quả của công tác thanh tra,…);
- Tổ chức thanh tra sự vụ hoặc thanh tra đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Ban (Xây dựng kế hoạch thanh tra, phân bổ nhân sự và công việc trong nhóm, tổ chức thực hiện; kiểm soát, thẩm định kết quả kiểm tra và chịu trách nhiệm về chất lượng, kết quả báo cáo thanh tra trình Lãnh đạo)
- Qua công tác thanh tra, đánh giá được chất lượng hoạt động, chất lượng tiêu chuẩn dịch vụ của các công ty thành viên;
- Đánh giá các nguy cơ gian lận, rủi ro liên quan đến hệ thống kiểm soát của các phòng/ban, các công ty con; Phát hiện và đề xuất phương án xử lý sớm nhằm ngăn chặn và giảm thiểu hậu quả, đề xuất cơ chế kiểm soát việc thực hiện các quy trình/quy định toàn bộ Tập đoàn theo các tiêu chuẩn đã có.
- Định kỳ hàng tháng tự đánh giá kết quả công việc và báo cáo Trưởng phòng Thanh tra, chủ động đưa ra các ý tưởng, đề xuất cải tiến…để nâng cao hiệu quả công việc.
- Định kỳ hàng tháng nghiên cứu và đề xuất phương án xây dựng/sửa đổi các quy trình, quy định, tiêu chuẩn dịch vụ, quy chế nội bộ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và nâng cao công tác phối hợp nội bộ giữa các phòng/ban, các công ty con.
- Tự trang bị các kiến thức cơ bản về pháp lý, tham gia các khóa đào tạo nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ,
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo

Yêu cầu

- Tốt nghiệp Đại học chính quy;
- Kinh nghiệm chuyên sâu trong một trong số các lĩnh vực: xây dựng, tài chính, pháp chế
- Trung thực, thẳng thắn, quyết liệt, không cả nể, không ngại va chạm/đấu tranh;
- Giao tiếp tốt, khéo léo, điềm đạm, khả năng thuyết phục, lập luận;
- Tư duy logic tốt, mạch lạc, khả năng phân tích, đánh giá;
- Kỹ năng viết báo cáo, trình bày văn bản khá tốt;
- Khả năng đi công tác, nhiệt huyết, hết lòng vì công việc.

Quyền lợi

- Lương & thưởng hấp dẫn theo năng lực và chính sách của tập đoàn Vingroup
- Đầy đủ các quyền lợi về bảo hiểm
- Được đặc biệt ưu đãi khi sử dụng các hệ thống dịch vụ cao cấp của Tập đoàn Vingroup như: Vinpearl, Vinmec, Vinschool...

Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi CV về email v.thudh5@vingroup.net.

Gửi câu hỏi cho chuyên viên tuyển dụng