Phi lâm sàng

 
Đang tải...
Chia sẻ những Việc làm này
Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 1 của 1, Kết quả 1 đến 14
Vị trí Ngành nghề Địa điểm Bộ phận/Cơ sở Công ty
Đặt lại
Chuyên viên Kiểm soát chất lượng
Chuyên viên Kiểm soát chất lượng Công nghệ thông tin Hà Nội, VN Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Công ty Vinmec
Công nghệ thông tin Hà Nội, VN Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Công ty Vinmec
Chuyên viên Kế hoạch tổng hợp
Chuyên viên Kế hoạch tổng hợp Y tế Quảng Ninh, VN Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long Công ty Vinmec
Y tế Quảng Ninh, VN Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long Công ty Vinmec
Thư ký chuyên môn Tiếng Anh
Thư ký chuyên môn Tiếng Anh Dịch vụ giáo dục Quảng Ninh, VN Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long Công ty Vinmec
Dịch vụ giáo dục Quảng Ninh, VN Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long Công ty Vinmec
Nhân viên Hành chính khoa
Nhân viên Hành chính khoa Hành chính tổng hợp Khánh Hòa, VN Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang Công ty Vinmec
Hành chính tổng hợp Khánh Hòa, VN Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang Công ty Vinmec
Nhân viên Kỹ thuật tòa nhà
Nhân viên Kỹ thuật tòa nhà Kỹ thuật Hồ Chí Minh, VN Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park Công ty Vinmec
Kỹ thuật Hồ Chí Minh, VN Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park Công ty Vinmec
Nhân viên Hành chính khoa/ đánh máy
Nhân viên Hành chính khoa/ đánh máy Hành chính tổng hợp Hồ Chí Minh, VN Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park Công ty Vinmec
Hành chính tổng hợp Hồ Chí Minh, VN Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park Công ty Vinmec
Thư ký chuyên môn tiếng anh
Thư ký chuyên môn tiếng anh Trợ lý - Thư ký Hải Phòng, VN Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng Công ty Vinmec
Trợ lý - Thư ký Hải Phòng, VN Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng Công ty Vinmec
Kỹ sư Thiết bị Y tế
Kỹ sư Thiết bị Y tế Y tế Hồ Chí Minh, VN Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park Công ty Vinmec
Y tế Hồ Chí Minh, VN Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park Công ty Vinmec
Chuyên viên Chăm sóc Khách hàng
Chuyên viên Chăm sóc Khách hàng Chăm sóc khách hàng Hồ Chí Minh, VN Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park Công ty Vinmec
Chăm sóc khách hàng Hồ Chí Minh, VN Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park Công ty Vinmec
Nhân viên Bếp
Nhân viên Bếp Ẩm thực Đà Nẵng, VN Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng Công ty Vinmec
Ẩm thực Đà Nẵng, VN Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng Công ty Vinmec
Project Managers
Project Managers Công nghệ thông tin Hà Nội, VN Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Công ty Vinmec
Công nghệ thông tin Hà Nội, VN Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Công ty Vinmec
Chuyên viên Kế hoạch tổng hợp
Chuyên viên Kế hoạch tổng hợp Y tế Kiên Giang, VN Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Phú Quốc Công ty Vinmec
Y tế Kiên Giang, VN Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Phú Quốc Công ty Vinmec
Chuyên viên phân tích nghiệp vụ
Chuyên viên phân tích nghiệp vụ Công nghệ thông tin Hà Nội, VN Công ty Vinmec
Công nghệ thông tin Hà Nội, VN Công ty Vinmec
Chuyên viên Quản lý phát triển ứng dụng
Chuyên viên Quản lý phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin Hà Nội, VN Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Công ty Vinmec
Công nghệ thông tin Hà Nội, VN Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Công ty Vinmec