Vinmec Central Park

📞 0283 6221 166
📍 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Q.Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 
Đang tải...
Chia sẻ những Việc làm này
Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 1 của 1, Kết quả 1 đến 11
Vị trí Ngành nghề Địa điểm Bộ phận/Cơ sở Công ty
Đặt lại
Trưởng phòng Điều dưỡng
Trưởng phòng Điều dưỡng Y tế Hồ Chí Minh, VN Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park Công ty Vinmec
Y tế Hồ Chí Minh, VN Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park Công ty Vinmec
Bác sỹ Nội khám SKTQ (part-time)
Bác sỹ Nội khám SKTQ (part-time) Y tế Hồ Chí Minh, VN Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park Công ty Vinmec
Y tế Hồ Chí Minh, VN Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park Công ty Vinmec
Nhân viên Kỹ thuật tòa nhà
Nhân viên Kỹ thuật tòa nhà Kỹ thuật Hồ Chí Minh, VN Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park Công ty Vinmec
Kỹ thuật Hồ Chí Minh, VN Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park Công ty Vinmec
Nhân viên Hành chính khoa/ đánh máy
Nhân viên Hành chính khoa/ đánh máy Hành chính tổng hợp Hồ Chí Minh, VN Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park Công ty Vinmec
Hành chính tổng hợp Hồ Chí Minh, VN Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park Công ty Vinmec
Bác sĩ Nhi - Sơ sinh
Bác sĩ Nhi - Sơ sinh Y tế Hồ Chí Minh, VN Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park Công ty Vinmec
Y tế Hồ Chí Minh, VN Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park Công ty Vinmec
Dược sỹ Lâm sàng
Dược sỹ Lâm sàng Y tế Hồ Chí Minh, VN Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park Công ty Vinmec
Y tế Hồ Chí Minh, VN Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park Công ty Vinmec
Bác sĩ Vaccine
Bác sĩ Vaccine Y tế Hồ Chí Minh, VN Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park Công ty Vinmec
Y tế Hồ Chí Minh, VN Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park Công ty Vinmec
Nhân viên Trợ giúp chăm sóc
Nhân viên Trợ giúp chăm sóc Y tế Hồ Chí Minh, VN Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park Công ty Vinmec
Y tế Hồ Chí Minh, VN Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park Công ty Vinmec
Điều dưỡng viên
Điều dưỡng viên Y tế Hồ Chí Minh, VN Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park Công ty Vinmec
Y tế Hồ Chí Minh, VN Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park Công ty Vinmec
Kỹ sư Thiết bị Y tế
Kỹ sư Thiết bị Y tế Y tế Hồ Chí Minh, VN Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park Công ty Vinmec
Y tế Hồ Chí Minh, VN Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park Công ty Vinmec
Chuyên viên Chăm sóc Khách hàng
Chuyên viên Chăm sóc Khách hàng Chăm sóc khách hàng Hồ Chí Minh, VN Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park Công ty Vinmec
Chăm sóc khách hàng Hồ Chí Minh, VN Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park Công ty Vinmec