Loading...
Share this Job
Date: 

Title:  Điều dưỡng viên

Job Function:  Health/Medical care
Location: 

Đà Nẵng, VN

Department:  Vinmec Da Nang International Hospital
Company:  Vinmec
Job Description: 

- Đánh giá ban đầu người bệnh nội trú

- Lập kế hoạch chăm sóc của Điều dưỡng dựa vào kết quả đánh giá ban đầu và kế hoạch điều trị của Bác sĩ, bao gồm chẩn đoán điều dưỡng/ các vấn đề cần chăm sóc và kết quả mong đợi.

- Thực hiện kế hoạch chăm sóc điều dưỡng, đảm bảo an toàn, hiệu quả và hài lòng của người bệnh.

Tuân thủ các quy định thiết yếu liên quan đến vị trí làm việc của Điều dưỡng: Định danh người bệnh, đánh giá đau, đánh giá và dự phòng nguy cơ ngã, vệ sinh tay, bàn giao người bệnh

- Ghi chép hồ sơ bệnh án

Cải tiến dịch vụ đảm bảo chất lượng, an toàn và sự hài lòng của người bệnh

- Sử dụng thuốc, vật tư tiêu hao đúng đủ cho người bệnh trong quá trình điều trị

- Tham gia bảo quản các phương tiện, thiết bị dụng cụ phục vụ công tác chuyên môn

- Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Điều dưỡng trưởng khoa trong các trường hợp đột xuất, khẩn cấp