Loading...
Share this Job
Date: 

Title:  Chuyên viên Kế hoạch tổng hợp (mảng bảo hiểm)

Job Function:  Others
Location: 

Đà Nẵng, VN

Department:  Vinmec Da Nang International Hospital
Company:  Vinmec
Job Description: 

- Tiếp nhận, giải đáp và xử lý các vướng mắc, phàn nàn của khách hàng về quyền lợi BHYT
- Thẩm định hồ sơ bệnh án và báo cáo về quyết toán BHYT hằng tháng với cơ quan BHXH
- Quản lý hồ sơ BHYT trên cổng giám định BHYT
- Ánh xạ danh mục dịch vụ kỹ thuật lên cổng BHXH
- Điều chỉnh giá BHYT theo thông tư
- Phối hợp với các khoa phòng đảm bảo quyền lợi BHYT cho bệnh nhân
- Tương tác với BHXH triển khai thực hiện các nghị định, nghị quyết, thông tư tại bệnh viện.
- Thực hiện các giấy tờ pháp lý liên quan đến BHYT với cơ quan BHXH
- Báo cáo công việc thường xuyên hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng phòng KHTH và Ban giám đốc Bệnh viện;
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.