Đang tải...
Chia sẻ Việc làm này
Ngày: 

Vị trí:  Chuyên viên Kiểm soát chất lượng

Ngành nghề:  Công nghệ thông tin
Địa điểm: 

Hà Nội, VN

Cơ sở:  Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec
Công ty:  Công ty Vinmec
Mô tả công việc: 
  1. Chịu trách nhiệm kiểm soát quy trình phát triển sản phẩm đảm bảo chất lượng:
 • Đề xuất, đưa ra quy trình phát triển sản phẩm (development process) sản phẩm phù hợp với yêu cầu cụ thể của từng dự án (V-model, Agile or CMMI…)
 • Định nghĩa tài liệu, biểu mẫu và hướng dẫn để đảm bảo chất lượng của sản phẩm cho tất cả các bộ phận liên quan trong quá trình phát triển dự án
 • Kiểm tra, thẩm định việc thực thi quy trình của các bộ phận trong quá trình phát triển dự án. Điều chỉnh, thay đổi quy trình phù hợp với từng dự án theo thực tế triển khai.
  1. Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai kiểm thử sản phẩm đảm bảo chất lượng
 • Làm việc với BA, PO và nghiên cứu các tài liệu dự án, các hệ thống liên quan để lên kế hoạch kiểm thử, thiết kế kiểm thử, quy trình kiểm thử
 • Thiết lập môi trường kiểm thử, sử dụng các công cụ kiểm thử phần mềm, thực hiện test case/script chi tiết, tổng hợp test report theo từng giai đoạn
 • Tìm bug và quản lý các hoạt động fix bug
 • Phối hợp với bộ phận lập trình trong việc fix bug và báo cáo cho các bên liên quan trong dự án
 • Kiểm soát chất lượng đảm bảo hệ thống /sản phẩm được tạo đúng như thiết kế
  1. Theo dõi, quản lý chất lượng sản phẩm
 • Kiểm soát, thẩm định chất lượng sản phẩm trước khi Golive.
 • Theo dõi, giám sát chất lượng sản phẩm, kịp thời báo cáo sự cố sau khi Golive.
 • Tham gia xây dựng các tài liệu dự án như user guide, video tutorial.'
 •  
 • 'YÊU CẦU:
 • Trình độ học vấn/ Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT hoặc kỹ thuật liên quan
 • Tuổi từ 23-30
 • Có kinh nghiệm 2 năm làm Software QA/QC Tester hoặc vị trí tương đương
 • Có hiểu biết về kiểm thử phần mềm như các giai đoạn kiểm thử ( Unit Test, Intergration Test, Functional Test, System Test...) và các kỹ thuật kiểm thử
 • Ưu tiên ứng viên có khả năng lập trình