Đang tải...
Chia sẻ Việc làm này
Ngày: 

Vị trí:  Điều dưỡng viên trợ giúp CTTM

Ngành nghề:  Y tế
Địa điểm: 

Hải Phòng, VN

Cơ sở:  Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng
Công ty:  Công ty Vinmec
Mô tả công việc: 
 1. TINH THẦN THÁI ĐỘ
 • Thể hiện tinh thần dám dấn thân, đảm đương mọi nhiệm vụ được phân công
 • Luôn thể hiện bản lĩnh, sự khẩn trương, quyết liệt trong công việc, làm việc có trách nhiệm cao. Chủ động, tận tâm, không né tránh, ỷ lại.
 • Luôn làm việc khẩn trương với tính thần phục vụ cao, giải quyết nhanh, dứt điểm thỏa đáng các vấn đề của đồng nghiệp, đối tác, khách hàng.
 • Công bằng, quyết liệt đấu tranh với những hành vi không phù hợp với văn hóa và các quy định của Tập đoàn.

 

 

 1. NHỮNG VIỆC CẦN LÀM

Thực hiện các mảng công việc chức năng dưới đây với nguyên tắc chuẩn hóa, đơn giản hóa, tinh gọn, tập trung vào hiệu quả, đáp ứng hoạt động, phát triển của Công ty.

 

 1. Đánh giá ban đầu người bệnh nội trú

Đánh giá ban đầu người bệnh nội trú hoàn thành trong vòng 24h nhập viện

 • Đánh giá thể chất
 • Đánh giá tâm lý
 • Đánh giá yếu tố kinh tế.
 • Đánh giá dinh dưỡng
 • Đánh giá chức năng hoạt động
 • Đánh giá đau
 • Đánh giá nguy cơ ngã
 • Đánh giá nhu cầu giáo dục sức khỏe của người bệnh/người nhà

 

 1. Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch chăm sóc điều dưỡng
 • Lập kế hoạch chăm sóc của Điều dưỡng dựa vào kết quả đánh giá ban đầu và kế hoạch điều trị của Bác sĩ, bao gồm chẩn đoán điều dưỡng/ các vấn đề cần chăm sóc và kết quả mong đợi.
 • Thực hiện kế hoạch chăm sóc điều dưỡng, đảm bảo an toàn, hiệu quả và hài lòng của người bệnh.

 

 1. Tiêu chuẩn thực hành chuyên môn
 • Xây dựng và đề xuất các tiêu chuẩn thực hành chuyên môn tại khoa.
 • Triển khai và áp dụng thực hành dựa vào bằng chứng trong công tác chuyên môn.

 

 1. Tuân thủ các quy định liên quan đến vị trí làm việc
 • Tuân thủ các quy định thiết yếu liên quan đến vị trí làm việc của Điều dưỡng: Định danh người bệnh, đánh giá đau, đánh giá và dự phòng nguy cơ ngã, vệ sinh tay, bàn giao người bệnh

 

 1. Ghi chép hồ sơ bệnh án
 • Ghi chép phiếu đánh giá người bệnh ban đầu 
 • Ghi chép bảng theo dõi (theo chuyên khoa)
 • Ghi chép phiếu đánh giá nguy cơ ngã (phù hợp với người Người lớn và trẻ em)
 • Ghi chép phiếu kế hoạch điều trị, chăm sóc người bệnh
 • Ghi chép phiếu theo dõi diễn biến người bệnh
 • Ghi chép phiếu đánh giá nhu cầu giáo dục sức khỏe của người bệnh, gia đình
 • Ghi chép phiếu bàn giao
 • Ghi chép phiếu chuẩn bị người bệnh trước mổ
 • Ghi chép Phiếu theo dõi các chỉ số đặc thù theo chuyên khoa theo chỉ định

 

 1. Tham gia cải tiến chất lượng
 • Cải tiến dịch vụ đảm bảo chất lượng, an toàn và sự hài lòng của người bệnh
 • Tham gia triển khai thực hiện mô hình cải tiến chất lượng liên tục tại khoa phòng, đơn vị và bệnh viện

 

 1. Tham gia đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực
 • Sử dụng thuốc, vật tư tiêu hao đúng đủ cho người bệnh trong quá trình điều trị
 • Tham gia bảo quản các phương tiện, thiết bị dụng cụ phục vụ công tác chuyên môn

 

 1. Công việc khác

Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Điều dưỡng trưởng khoa trong các trường hợp đột xuất, khẩn cấp và:

 • Hỗ trợ các đơn vị khác
 • Các công việc phù hợp với khả năng
 • Tham gia đào tạo liên tục