Đang tải...
Chia sẻ Việc làm này
Ngày: 

Vị trí:  Nhân viên Bếp

Ngành nghề:  Ẩm thực
Địa điểm: 

Hải Phòng, VN

Cơ sở:  Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng
Công ty:  Công ty Vinmec
Mô tả công việc: 
 1. Sơ chế thực phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
 • Sơ chế thực phẩm đúng đủ theo với yêu cầu của món ăn. Đảm bảo đúng thời gian quy định và định lượng tiêu chuẩn.
 • Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm & các khu vực sơ chế
 • Thực hiện quản lý các kho thực phẩm, xuất/nhập khẩu và sử dụng thực phẩm để chế biến theo đúng các tiêu chuẩn và quy định liên quan.
 1. Hỗ trợ bếp chính nấu ăn
 • Hỗ trợ và phụ giúp cho bếp chính chuẩn bị gia vị, công cụ dụng cụ đầy đủ kịp thời để nấu ăn.
 • Chia thức ăn để nhân viên phục vụ phòng sắp xếp vào khay ăn phục vụ khách hàng.
 1. Quản lý tài sản,công cụ dụng cụ được giao
 • Định kỳ hàng tháng phối hợp với nhân viên trong bộ phận kiểm kê danh mục tài sản, công cụ của bộ phận.
 • Bảo quản tài sản, công cụ dụng cụ được giao trong quá trình sử dụng.
 1. Tham gia các lớp đào tạo và các công việc khác
 • Tham gia các lớp đào tạo của bộ phận Bếp và các chương trình đạo tạo theo quy định của bệnh viện/ Tập đoàn.
 • Tham gia làm thêm các công việc phát sinh ngoài giờ do bộ phận yêu cầu.
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công và chỉ đạo của bếp trưởng.