Đang tải...
Chia sẻ Việc làm này
Ngày: 

Vị trí:  Nhân viên hành chính

Ngành nghề:  Hành chính tổng hợp
Địa điểm: 

Hải Phòng, VN

Cơ sở:  Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng
Công ty:  Công ty Vinmec
Mô tả công việc: 
 1. THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH TẠI KHU VỰC NGOẠI TRÚ
 • Nghe và trả lời các cuộc gọi của khách hàng hỏi về dịch vụ của khoa hoặc chuyển thông tin đến cá nhân có liên quan khi có yêu cầu.
 • Kiểm tra lịch hẹn khám của khách hàng và đặt lịch hẹn tái khám cho khách trên phần mềm quản lý bệnh viện tại khu vực được phân công phụ trách.
 • Chuẩn bị hồ sơ bệnh án của khách hàng đến khám theo hẹn hoặc không có hẹn trước và phân bổ vào phòng khám bác sĩ theo yêu cầu
 • Làm thủ tục đăng ký và mở hồ sơ bệnh án cho khách hàng mới có hẹn trước hoặc không có hẹn tại chuyên khoa nơi cung cấp dịch vụ cho khách
 • Khai thác tại chỗ các thông tin quyền lợi của khách hàng để hoàn thiện bộ hồ sơ cho khách (scan và upload các giấy tờ Bảo hiểm của khách hàng theo quy định…)
 • Vào sổ theo dõi khách hàng đến khám và đánh dấu các dịch vụ khách hàng đã thực hiện
 • Hướng dẫn khách hàng đến quầy Thu ngân gần nhất để làm thủ tục thanh toán và đi thực hiện các dịch vụ (xét nghiệm, chụp chiếu, khám chuyên khoa…) theo chỉ định
 • Tổng hợp báo cáo số lượng  khách hàng đến khám và thực hiện dịch vụ hàng ngày
 • Hỗ trợ kiểm tra và hoàn thiện: hồ sơ bệnh án ngoại trú trước khi gửi xuống kho lưu trữ hoặc hồ sơ khám sức khỏe trước khi gửi cho khách hàng theo khu vực được phân công
 • Nhận và trả bệnh án về kho lưu trữ
 • Bảo quản, sắp đặt gọn gàng, ngăn nắp giấy tờ, sổ sách, hồ sơ bệnh án…tại khu vực quầy tiếp đón và điều phối do mình phụ trách.
 • Gửi thư mời, gọi điện mời và xác nhận tham dự hội thảo chuyên môn của khoa phòng
 • Cập nhật và chuẩn bị các hồ sơ giấy tờ về bảo hiểm của khách, chuyển CSKH để thanh toán cho khách hàng
 • Làm Breakdown gói thai sản/gói khám sức khỏe để claim bảo hiểm (nếu có)
 1. THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH TẠI KHU VỰC NỘI TRÚ
 • Nghe và trả lời các cuộc gọi của khách hàng hỏi về dịch vụ của khoa hoặc chuyển thông tin đến cá nhân có liên quan khi có yêu cầu
 • Cập nhật thông tin của người bệnh vào viện, ra viện, chuyển viện hàng ngày
 • Khai thác tại chỗ các thông tin quyền lợi của khách hàng để hoàn thiện bộ hồ sơ cho khách (scan và upload các giấy tờ Bảo hiểm của khách hàng theo quy định…)
 • Kiểm soát việc chỉ định và tick thực hiện dịch vụ, thuốc, tiền giường, vật tư tiêu hao (tính tiền) trên phầm mềm quản lý bệnh viện hàng ngày
 • Tổng hợp, kiểm tra toàn bộ chứng từ liên quan đến thuốc, vật tư tiêu hao (tính tiền), các dịch vụ điều trị, chăm sóc người bệnh đã sử dụng trong quá trình điều trị đảm bảo chính xác trước khi chuyển cho thu ngân để làm thanh toán ra viện
 • Trình Lãnh đạo chuyên môn ký Báo cáo y tế ra viện, chứng nhận phẫu thuật, Giấy chứng sinh và đóng dấu bệnh viện trước khi chuyển cho khách hàng
 • Chuẩn bị bộ hồ sơ ra viện cho khách hàng đúng tiều chuẩn bao gồm: Giấy ra viện, Đơn thuốc (nếu có), Kết quả cận lâm sàng, Báo cáo y tế, Chứng nhận phẫu thuật… và trả cho khách hàng khi đã hoàn thành các thủ tục thanh toán viện phí
 • Mượn hồ sơ cũ theo yêu cầu của bác sĩ/điều dưỡng và trả hồ sơ về kho lưu trữ sau khi người bệnh ra viện
 • Bảo quản, sắp đặt gọn gàng, ngăn nắp giấy tờ, sổ sách, hồ sơ bệnh án… tại khu vực quầy điều dưỡng
 • Đặt lịch hẹn tái khám sau khi ra viện cho khách hàng
 • Gửi thư mời, gọi điện mời và gọi điện xác nhận tham dự hội thảo chuyên môn của khoa phòng
 • Tiếp nhận và xử lý yêu cầu cấp lại giấy tờ của khách hàng
 • Cập nhật và chuẩn bị các hồ sơ giấy tờ về bảo hiểm của khách, chuyển CSKH để thanh toán cho khách hàng
 • Phối hợp với bác sỹ thực hiện ghi chú các dịch vụ trên bảng kê thu phí theo yêu cầu của Bảo hiểm (có danh sách chi tiết đối với từng loại dịch vụ).
 • Phối hợp với điều dưỡng thực hiện đối soát chỉ định bản cứng và bản mềm trên phần mềm quản lý bệnh viện đảm bảo chính xác và đầy đủ để ra bản chứng từ chính xác
 • Làm Breakdown gói thai sản (đối với NVHC khoa Sản)
 1. Tham gia đào tạo nâng cao kiến thức và nghiệp vụ
 • Tự tìm hiểu và thu thập thêm kiến thức, thông tin y tế liên quan để  phục vụ cho công việc được phân công
 • Tham gia các khóa đào tạo chung của Bệnh viện và các lớp đào tạo riêng/ hội nghị/ hội thảo, các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ theo nhóm công việc được phân công
 • Tuân thủ các Qui định thiết yếu liên quan đến vị trí làm việc: Định danh người bệnh; Quy trình thanh toán ra viện; Vệ sinh tay; Quy định phòng ngừa cách ly trong bệnh viện; Sàng lọc nguy cơ ngã…
 1. Công việc khác
 • Tham tra triển khai thực hiện mô hình cải tiến chất lượng liên tục tại khoa, đơn vị và bệnh viện, đảm bảo chất lượng, an toàn và sự hài lòng của khách hàng khi cung cấp dịch vụ
 • Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Trưởng nhóm hành chính-đánh máy, Điều dưỡng-Hộ sinh-Kỹ thuật viên trưởng khoa hoặc người được ủy quyền.