Đang tải...
Chia sẻ Việc làm này
Ngày: 

Vị trí:  Dược sỹ Lâm sàng

Ngành nghề:  Y tế
Địa điểm: 

Hồ Chí Minh, VN

Cơ sở:  Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park
Công ty:  Công ty Vinmec
Mô tả công việc: 

1. Thẩm định y lệnh, can thiệp dược lâm sàng

- Tham gia giao ban chuyên môn tại khoa lâm sàng được phân công.

- Tham gia hội chẩn chuyên môn, phân tích, đánh giá y lệnh của Bác sỹ hàng ngày trước khi kho Dược phát thuốc cho bệnh nhân, tư vấn, trao đổi kịp thời, hiệu quả với bác sỹ khi phát hiện vấn đề cần can thiệp.

2. Cung cấp thông tin thuốc

- Tiếp nhận, trả lời câu hỏi thông tin thuốc của nhân viên y tế và người bệnh đầy đủ, kịp thời.

- Xây dựng và cập nhật các tài liệu, quy trình chuyên môn, bản tin về sử dụng thuốc tới nhân viên y tế định kỳ hàng tháng.

- Cung cấp tài liệu tham khảo cho Cán bộ nhân viên y tế.

- Cung cấp thông tin thuốc cho Hội đồng thuốc và điều trị hàng tháng để lựa chọn thuốc trong danh mục thuốc Bệnh viện.

3. Phỏng vấn tiền sử dùng thuốc của người bệnh ưu tiên trong vòng 24 nhập viện nhằm cung cấp thông tin đầy đủ về cách dùng thuốc, phản ứng không mong muốn hoặc tuân thủ thuốc của người bệnh cho bác sỹ, điều dưỡng nhằm có những can thiệp, điều chỉnh phù hợp, kịp thời.

4. Tư vấn sử dụng thuốc cho người bệnh trong quá trình bệnh nhân nằm viện và khi ra viện nhằm tăng cường kiến thức, đảm bảo tuân thủ và quản lý sử dụng thuốc tại nhà cho người bệnh.

5. Quản lý phản ứng có hại của thuốc (ADR), sai sót thuốc (ME)

- Phát hiện, báo cáo, phân tích và phản hồi thông tin về phản ứng có hại của thuốc, sai sót thuốc xảy ra trong bệnh viện.

- Tiến hành các phân tích nguyên nhân gốc rễ các sai sót thuốc, viết các bản tin rủi ro.

6. Tổ chức đánh giá, theo dõi việc sử dụng thuốc trong bệnh viện, từ đó đưa ra những khuyến cáo, can thiệp hệ thống kịp thời, hiệu quả.

7. Thực hiện dịch vụ dược lâm sàng nâng cao, chuyên sâu bên cạnh các thực hành dược lâm sàng chuẩn.