Loading...
Share this Job
Date: 

Title:  Điều dưỡng viên trạm y tế

Job Function:  Health/Medical care
Location: 

Quảng Nam, VN

Department:  Vinmec Da Nang International Hospital
Company:  Vinmec
Job Description: 
 • Tiếp nhận thông tin, tiến hành thực hiện sơ cấp cứu ban đầu tùy theo tình trạng người bệnh. Đảm bảo nguyên tắc nhanh, an toàn, hiệu quả,
 • Thực hiện các kĩ thuật, thủ thuật trong cấp cứu ban đầu: Hồi sinh tim phổi cơ bản, xử trí phản vệ, các kĩ thuật đảm bảo đường hô hấp đơn giản,
 • Thực hiện đầy đủ các quy trình chuyên môn đã được ban hành có liên quan đến vị trí làm việc và cấp cứu ban đầu,
 • Thực hiện các quy định liên quan đến vị trí làm việc, các quy trình điều dưỡng cơ bản liên quan đến khám bệnh và chăm sóc người bệnh,
 • Sử dụng, bảo quản các máy, thiết bị trang bị cho trạm y tế trong phạm vi chức trách được phân công,
 • Thực hiện các quy trình phối hợp với các bên liên quan trong các tình huống cấp cứu, giải quyết các tình huống cấp cứu,
 • Thăm khám và theo dõi các trường hợp bệnh lí trong phạm vi trách nhiệm của trạm y tế,
 • Ghi chép các thông tin về khám và xử trí, báo cáo theo đúng quy định,
 • Tham gia các lớp đào tạo được tổ chức, tự đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn, đào tạo cho nhân viên cứu hộ và các nhân viên khác có liên quan về cấp cứu ban đầu,
 • Chỉ huy cấp cứu ban đầu, tổ chức vận chuyển an toàn người bệnh khi không có bác sỹ,
 • Phối hợp với các bộ phận đầu mối ở VP và VPL liên quan đến công tác y tế đảm bảo tiếp cận khám, cấp cứu ban đầu cho NB đảm bảo nguyên tắc: Nhanh, an toàn, hiệu quả với phương châm ưu tiên người bệnh: gọi xe , tàu cao tốc, hỗ trợ ngôn ngữ, hỗ trợ khám tại phòng khách,
 • Thực hiện công việc khác theo sự phân công của khoa, tham gia các công việc đột xuất, khẩn cấp, đào tạo liên tục,...