Đang tải...
Chia sẻ Việc làm này
Ngày:  17-11-2020

Vị trí:  Trưởng bộ phận Housekeeping

Ngành nghề:  Khác
Địa điểm: 

Thanh Hóa, VN

Cơ sở:  Vinpearl Hotel Thanh Hóa
Công ty:  Công ty Vinpearl

1. Mô tả Công việc:

- Xây dựng kế hoạch hành động của tòa nhà/ khu vực mình phụ trách dựa trên các nhu cầu cần cải tiến, đổi mới dịch vụ trang thiết bị của bộ phận nhằm duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ;
- Xây dựng kế hoạch định kỳ của bộ phận Buồng phòng dựa trên các công việc cần được thực hiện hàng tuần, tháng, năm;
- Điều hành, quản lý các hoạt động hàng ngày của bộ phận Buồng phòng;
- Xây dựng/ điều chỉnh ngân sách hàng năm của bộ phận;
- Kiểm soát việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy trình, quy định mang tính định hướng và hướng dẫn thực hiện cho bộ phận. Đề xuất làm mới, bổ sung, hoàn thiện và cải tiến các quy trình, quy định, hướng dẫn cần thiết còn thiếu hoặc chưa hợp lý; đảm bảo tính hệ thống, hợp lý;
- Lường trước các nguy cơ rủi ro trong hệ thống vận hành của bộ phận và đề xuất phương án xử lý sớm, ngăn chặn và giảm thiểu hậu quả. Trực tiếp xử lý các tình huống vận hành, sự cố hàng ngày tại bộ phận;
- Quản lý, sắp xếp nhân sự theo tình hình hoạt động của khách sạn. Chủ động điều động nhân sự một cách hiệu quả trong bộ phận mình.

 

2. Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

- Tối thiểu từ 5 - 7 năm kinh nghiệm Quản lý Housekeeping; tối thiểu từ 0,5 - 1 năm kinh nghiệm Quản lý Giặt là

- Kỹ năng Truyền lửa, Tạo động lực; Kết nối phối hợp; Tư duy dịch vụ; Giải quyết vấn đề và ra quyết định; Huấn luyện, đào tạo

- Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

 

3. Số lượng tuyển dụng: 01

4. Hình thức HĐLĐ: HĐLĐ xác định thời hạn

5. Mức lương: thỏa thuận theo năng lực

6. Người liên hệ: Ms. Quý Phương (v.phuongntq1@vinpearl.com)